GODcentre Podcast

Van plaats naar plaats

October 8, 2019

Pastor Arno van der Knaap spreekt over: Van plaats naar plaats, de pelgrimsreis van de gelovige. Deze prediking werd gegeven op zondag 6 oktober 2019.