GODcentre Podcast

De komst en wederkomst van Jezus

December 16, 2019

Pastor Arno van der Knaap spreekt over: De komst en wederkomst van Jezus. Deze prediking werd gegeven op zondag 15 december 2019.